Marka Sağlığı ve Marka Performansı Takip araştırmaları, en çetin marka performans sorularınıza cevap bulur.

Markanızın rotası ne yöne doğru? Büyüme mi? Düşüş trendi mi?

İstikrarlı bir şekilde gerçekleştirilen marka takibi çalışmaları, markanız için tehditleri tespit etmenize ve görünmeyen fırsatları yakalamanıza yardımcı olur.

Neye yatırım yapmalıyım?                                                                                         

Kısa vadede markamın performansını önemli ölçüde etkileyen, uzun vadede ise marka değerini artıracak unsurlar neler?

İletişim stratejiniz, müşterilerinizde karşılık buluyor mu?

İletişimini yaptığınız mesajlardan hangileri müşterilerinize ulaşıyor ve markanızla olan ilişkilerini ileri taşıyor?

Marka  Sağlığı Araştırmalarında, tüketicilerin markanızla olan yolculuğu  bilinirlikten sadakate, 5 aşamada incelenmektedir. Her bir seviye için markanızın aldığı değerler, bulunduğunuz pazardaki rakip markalarla karşılaştırmalı olarak ölçülmektedir.

Pazarlamacılar  ve Pazarlama araştırmacıları tarafından yıllardır kullanılan marka piramiti, veya  funnel yaklaşımı, tüketicinin zihninde birçok marka olduğunu, karar setine dahil ettiği markaları sınırlandırarak bunlar arasından seçim yaptığı hususunu dikkate almaktadır.

Firmalar, pazarlama faaliyetlerine para ödeyerek ve medya hizmetlerini satın alarak markalarının bilinirlikten sadakate uzanan yolculuğunu desteklemektedir.

Bu yaklaşımda, pazarlama yöneticilerinin, tüketicinin karar yolculuğunda  «dikkate al» ve «satın al» aşamalarına daha çok önem verdiği; reklam yoluyla farkındalık yaratma ve promosyonlarla satın almayı tetikleme hedefleri doğrultusunda  daha çok kaynak aktardıkları gözlemlenmektedir.

Marka Piramidi (Funnel) Yaklaşımı

Dijital çağdaki gelişmeler, parayla sahip olunan medya (owned media)  kavramının yanısıra kazanılan medyanın (earned media) önemini ortaya koymaktadır. Tüketici grupları, markanızı başka tüketicilere de öneren marka elçileri,  kazanılmış medya tanımı içerisinde yer almaktadır.

Yeni araştırmalar, tüketicinin sistematik olarak marka tercihlerini daraltması yerine, dijital medyanın da etkisiyle şekillenen  kapsamlı bir değerlendirme sürecinde karar setindeki markalara yenilerini eklediğini ya da mevcutlar içerisinden elemeler yaptığını göstermektedir. Tüketici satın aldıktan ve bu markayı kullandıktan sonra marka ile olan ilişkisini devam ettirmekte, deneyimini  sözlü olarak ya da dijital ortamda paylaşmaktadır.

Marka ile tüketici ilişkisinde, «değerlendir&tavsite et»  aşamalarının önemini giderek daha çok dikkate alan yeni yaklaşımda,  marka takip çalışmalarının da düzenli aralıklarla tekrarı, markanızın tüketicinin kalbindeki yerini takip etmek açısından eskiye kıyasla daha da önemlidir.

Pazarlama yatırımları, tüketicinin markalarını değerlendirmelerine yardımcı olmayı, yaşadıkları deneyimi en üst seviyede tutarak marka ile olumlu yorum ve tavsiyelerde bulunmalarına odaklanmaktadır. Tüketicinin marka ile kurduğu bağ yeteri kadar güçlü ise bu markayı, karar yolculuğunun baştaki evrelerine gitmeden tekrar satın alacaktır.

Marka Takip çalışmalarının tasarımında tüketicinin değerlendirme ve tavsiye etme aşamaları analizlere  öncelikle dahil edilmekte; pazarlama faaliyetleri, dijital medya hizmetleri bir bütün olarak değerlendirilmektedir.