Ürün Testleri

Marka değerini, müşteri sadakatini ve karlılığı artırmak için bulunduğunuz kategoride net bir ürün üstünlüğü elde etmeniz önemlidir. Ürün testleri, markalı ürünlerinizin tüketici gözündeki değerini, farklılaştığınız ve iletişimlerinizde kullanabileceğiniz yönlerini keşfetmeniz açısından değerlidir.

Ürün Testleri gıda, kozmetik, kişisel bakım, ev bakım, bebek bakım ürünleri vb. Hızlı Tüketim Ürünleri sektöründe yaygın bir kullanım alanına sahip olmakla birlikte Hazır Giyim, Ayakkabı, Ev Tekstili, Beyaz Eşya, Elektronik Ürünler, Mobilya, Sağlık Ürünleri,  Otomobil vb. dayanıklı tüketim ürünleri alanında da önemli bir yere sahiptir.

 

Ürün Testlerinin Başlıca Uygulama Amaçları şu şekildedir:

Rakip ürünlere kıyasa ürün üstünlüğü kazanmak.

Rakip ürünlerin neden olduğu potansiyel tehditleri  izlemek.

Ürünün formülünden ya da proses yöntemlerinden kaynaklı maliyetleri azaltmak.

Farklı tesislerde/fabrikalarda üretilmiş ürünlerin kalitesini takip etmek.

Tüketicinin yeni ürünleri ne derece kabul edeceğini tahmin etmek.

Belirli bir fiyat seviyesinde veya kar marjında en uygun ürün içeriklerini veya özelliklerini belirlemek.

Gerçekleştiği Ortama Göre Ürün Testleri

Stüdyo ortamında gerçekleştirilen ürün testleri, test edilecek ürünün kullanımına uygun bir ortam ve yardımcı malzemelerin temin edildiği özel lokasyonlarda gerçekleştirilmektedir.

Ev Kullanım testlerine göre daha hızlı sonuç alınan çalışmalardır.

Aynı anda birden fazla ürünün kullanılması gerektiği anlarda, kota kriterlerine, rotasyona ve kullanım talimatlarına uygun olarak ürün testleri, süpervizör kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Kullanım şeklinden kaynaklı hatalar ve sapmalar, bu şekilde kontrol altına alınmaktadır.

Stüdyo ortamında gerçekleştirilen ürün testlerinde ortamdaki ışık seviyesi, koku, ısı seviyesi,  gürültü vb. fiziksel unsurların, test edilen ürünle ilgili değerlendirmeleri etkilememesine dikkat edilmektedir.

Ürünün markası gizli olarak, kör test kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinde,  stüdyo ortamı çalışma için daha uygundur. Kör test, ürünün fiziksel performans özelliklerinin değerlendirilmesi açısından önemli olup  marka imajının değerlendirmelere yansımasını engellemektedir.

Ev kullanım testleri, stüdyo ortamından farklı olarak tüketicilerin ürünü kendi doğal ortamlarında deneyimlemelerine imkan vermektedir. Tüketici kendisine verilen ürünü birden fazla ve farklı okazyonlarda kullanabilmektedir.

Bu yöntemde tüketicinin ürünü belirli bir süre boyunca kullanması istendiğinden en az 1 hafta süre gerektiren çalışmalardır.  Bu süre boyunca tüketici ile belirli aralıklarla iletişime geçilerek ürünü değerlendirmesi istenmektedir. Kullandığı ürünlerle ilgili görseller de temin edilebilmektedir.

Ev kullanım testlerinin en yaygın kullanım alanı, yeni bir  ürün veya mevcut bir ürünün geliştirilmiş versiyonu piyasaya sunulmadan önce, gerçek tüketicilerin görüşlerinin alınmasıdır.  Bu testler, ürün geliştirme çalışmalarına da ışık tutmaktadır. Örneğin farklı özelliklere sahip iki göğüs pompası annelere verilerek; bu farklı özelliklerin süt sağma konforu ve süt seviyesi açısından karşılaştırmaları istenerek yeni geliştirilecek bir pompada hangi özelliklere öncelikle yer verilmesi gerektiği ve ihtiyaçlar tespit edilebilmektedir.

Ev kullanım testlerinin amacına ulaşabilmesi için kişi bazlı ürün kullanımından kaynaklanan farklılıkların ortadan kaldırılması ve ürünün doğru bir şekilde kullanılması açısından kullanım talimatlarının araştırmaya katılan kişilere bildirilmesi önemlidir.

Ürün Testlerinde Kullanılan Başlıca Yöntemler

Monadik Test

Ürünün tek olarak test edildiği yöntemdir. Gerçek yaşamda da ürünleri tek tek kullandığımız için, gerçek davranışa yakındır. Baskın bir tada ya da kokuya sahip ürünler için tercih edilen bir yöntemdir.

Ardışık Monadik Test (Sequential Monadic Design)

Tüketici iki ürünü test etmekte olup, her iki ürünü de ayrı ayrı değerlendirmektedir. Ardışık monadik test çalışmalarında kişi, başka bir ürünü daha deneyeceğini bildiğinden, daha iyisi olabilir beklentisi ile ilk denediği ürüne, normalde tek başına deniyor olmasına kıyasla daha düşük bir puan verebilir. Bu etki, bastırma etkisi olarak adlandırılmaktadır. Diğer bir etki ise etkileşim etkisidir. Eğer denediği ilk üründen hiç memnun kalmadıysa, diğer denediği ürüne, daha yüksek bir puan verebilmektedir.

İkili Karşılaştırma Testi (Paired Comparasion Test)

Tüketici iki ürünü arka arkaya dener. Buradaki amaç, doğrudan karşılaştırmayı teşvik etmek ve böylece ürünler arasındaki farklılıkları tespit etmektir. Bu yöntem, İki ürün arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak açısından oldukça duyarı bir test tekniğidir. Bununla birlikte bu yöntem, test edilen her iki ürünün de kötü olduğunu bize söylemez.

Tekrarlanan İkili Test (Repeated Paired Test)

Tat testlerinde kullanılan bu yöntemde tüketiciye ürünler, iki kere test ettirilir. Aynı ürünler  ikinci kere test ettirilirken farklı kodlarla  kişiye sunulur. Kişi ilk testte seçtiği üründen farklı olarak ikinci testte diğer ürünü seçiyorsa, iki ürün arasında bir fark algılamamış olarak yorumlanmakta ve bu kişiler değerlendirme  aşamasında hariç tutulmaktadır. Böylece gerçekten her iki testte de aynı ürünü seçenlerin, hangi özellikleri ile bu ürünü beğendikleri tespit edilmektedir.