Reklam Araştırmaları

Reklam araştırmaları, markanız hakkında olumlu çağrışımları artıracak, marka imajınızı kuvvetlendirecek ve rekabet içerisinde ses getirecek reklamların hayata geçirilmesini sağlar. Yaptığınız yatırımın markanıza kattığı değeri rakamsal olarak ölçmenizi, ileriye yönelik iletişim stratejilerinizin yönünü tahmin etmenize yardımcı olur.

Hangi Mecralarda?

TV Reklamları

Online Reklamlar

Billboard Reklamlar

Gazete, Dergi Reklamları

Mağaza içi Reklamlar

Hangi Yöntemlerle?

Odak Grup Toplantıları

Web Üzerinden Anket: CAWI

Bilgisayar Destekli Yüz yüze Görüşme: CAPI

Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme: CATI

Eye Track & EEG

Reklamlarınızı konsept aşamasından başlayarak, yayına girmeden önce, yayındayken ve yayından kalktıktan sonra olmak üzere farklı aşamalarda test edebilirsiniz.

Konsept testler, hedef kitleye, kategoriye ve markaya en uygun reklam senaryosunun belirlenmesini sağlamakta, başarılı bir reklamın konusu ve hikayesi için güçlü içgörüler sağlamaktadır. 

Reklam yayınlanmadan önce yapılan değerlendirmeler, reklam filminin aktif katılım yaratma, iletişim, motivasyon unsurları açısından etkisini ölçmek ve artırmak açısından revize edilmesi gereken yönleri ortaya çıkarmaktadır.

Bu aşamada, reklamın kategoriye ve markanıza uygunluğu ölçülmektedir.  Reklam, hedef kitle tarafından reklamını yaptığınız ürün grubu ile ilişkilendirilmiyorsa, inandırıcı bulunmayacaktır.  Sizin markanızla ilişkilendirilmemesi, rakip markayı çağrıştırması durumunda ise  yaptığınız reklam yatırımı,  markanıza  hedeflediğiniz değeri sağlamayacaktır.  Reklamınız yayınlanmadan önce, hatta gerçek karakterlerle çekilmeden önce gerçekleştirilecek ön reklam testi (pre-test), olası tüm bu riskleri önceden görmenize ve önlem almanıza imkan verecektir.

Reklam yayındayken ve yayından hemen sonra yapılan ölçümler, reklamın markanıza kattığı rakamsal değeri ölçmeniz açısından değerlidir.

Reklam Testi Araştırmalarında Ölçümlenen Ana Unsurlar