Perakende ve Alışveriş Araştırmaları

Gerek offline, gerek online alışveriş sırasında karar anını, kazanç anına çevireceğiniz stratejiler yaratmak;

Alışveriş anında alışverişçinin karar verme sürecini ve alışverişini kolaylaştıracak aksiyonlarla markanız lehine karar vermesini sağlamak için kendi kategorinize ve satış kanalına özel olarak dizayn edeceğimiz araştırmalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Tüketicinin ya da ürünü kullanan kişinin her zaman ürünü satın alan olmadığı bir gerçeklikte alışverişi yapan kişiyi, alışverişin gerçekleştiği anda incelediğimiz bu araştırmalar, öncelikle eylemin gerçekleştiği anı anlamaya odaklanmaktadır.

Beyan ettiğinden dakikalar sonra alışveriş anında farklı davranışlar sergilediğine tanık olduğumuz tüketiciler, alışveriş anında bulunurluk, reklam, atmosfer, tavsiye gibi birçok dışsal tetikleyicinin ve mesajın etkisi altında karar vermektedir.

Satın alma kararını rasyonelleştirerek açıklama eğiliminde olan alışverişçinin, plansız alımını hangi aşamada gerçekleştirdiğini ve ne için gerçekleştirdiğini (ürün, varyant, marka vb.) anlamak, zihinsel listeye neleri önceden kaydetmişken nelere alışveriş anında karar verdiğini tespit etmek, alışveriş araştırmalarının ana odak noktaları arasındadır.

Perakende ve Alışveriş araştırmaları kapsamında elde edilen bilgiler, Kategorinin  Rolü  (Destination, Routine, Seasonal, Convenience) dikkate alınarak değerlendirilmekte ve kategori özelinde doğru strateji ve taktikler ile eşleştirilerek aksiyona dönüştürülmektedir.

Kategori ile ilgili karar verme sürecinin  kolaylık/zorluk derecesi katılım düzeyini (involvement) belirlerken satın alma sıklığı, penetrasyonu belirlemektedir. Bu iki değişkene göre kategori özelinde yapılacak tanımlamalar, ilgili kategorinin konumlandırılmasına ilişkin stratejilere baz oluşturmaktadır.

Hangi Sorulara Cevap Arıyoruz?

Farklı alışveriş kanalları ve alışveriş misyonları özelinde alışverişçinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacağım bir stratejiyi nasıl yaratırım?

Alışverişçiden Satın Alana dönüşüm oranını, kendi markam için nasıl artırırım?

Markamı satış noktasında daha fazla görünür kılmak için nelere yatırım yapmalıyım (ek sergilemeler, reklam, ürün görselleri/paket tasarımı vb.)

Bulunduğum kategoride alışverişe ayrılan süre nedir? Bu süre zarfında markamı, doğru lokasyonda, doğru ürün ve fiyat ile sunabiliyor muyum?

Kategoriden alışveriş performansını optimize edecek Offline ya da Online mağaza ortamı, yerleşimi nasıl olmalı?

Bulunurluk ve Görünürlük arasında hassas dengeyi nasıl korumalıyım?

Stoksuz kalmanın yarattığı maliyet satış kanalı ve markam özelinde nedir?

Alışverişin başından sonuna marka kararında değişikliğe neden olan unsurlar neler?

Alışveriş anında başka markalardan kazanmama ya da başka markalara kaybetmeme neden olan unsurlar neler?

Hangi Yöntemlerle?

Fiziki Mağaza

–Gözlem

–Giriş Çıkış Anketleri

–Reyon / Raf Önü Anket

–Eşlikli Alışveriş

–Eye Track

–EEG

–Konum Bazlı Servisler: RFID, Beacon

–Wifi Analitik

Online Mağaza

Kullanıcı Deneyimi Araştırmaları da burada değerlendirilmektedir.

–Gözlem

–Derinlemesine Görüşme

–Online Etnografi

–Eye  Track

–EEG