Rakamların Gücü ile Sağlam Kararlar Almanızı Sağlayan Kantitatif (Nicel) Araştırmalar

 

Kantitatif araştırmalarstratejik olarak aksiyona dönüştürülebilir ve istatistiki olarak anlamlı veri temin edilmesine olanak sağlayan bir araştırma yöntemidir. Soru formu ya da anket formu olarak adlandırılan yapısal bir form aracılığıyla veri toplama, veri kontrolü, kodlama, analiz ve raporlama süreçlerinden oluşmaktadır.

Kantitatif araştırmalar, örneklem teorisine bağlı kalarak ve belirli bir istatistiki hata payını dikkate alınarak ana kütle içerisinden seçilen örnek kitle üzerinden elde edilen sonuçların, ana kütle için de geçerli kabul edildiği araştırmalardır.

Hipotezleri test etmek, kesin karara varmak, sorunu anlamak, sorunu çözmek için veri elde etmek kantitatif araştırmanın amaçları arasındadır.

Daha çok keşifsel araştırma türüne giren, sözel ve davranışsal  verileri sübjektif bir şekilde yorumlayan kalitatif araştırmalardan farklı olarak kantitatif araştırmalar,  problem ve  ilgili unsurlar arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini objektif bir şekilde araştırır;  istatistiki olarak rakamsal büyüklükleri ve önem derecesi ile ortaya çıkartır.

Kantitatif Araştırma Yöntemleri şu şekildedir:

1.CAPI, Computer Assisted Personal Interviews

2.CATI, Computer Assisted Telephone Interviews

3.CAWI, Computer Assisted Web Interviews

CAPI, COMPUTER ASSİSTED PERSONAL INTERVİEWS

Türkçe,  Bilgisayar Destekli YÜZYÜZE Görüşmeler olarak adlandırılan CAPI yöntemi, soru formunun kağıt kalem ile değil, ekran üzerinden uygulanan halidir. 

Anket uygulaması sırasında soruların bir anketör aracılığıyla sorulması gerektiğinde; cevaplayan kişiye anketör aracılığıyla soru formundaki ifadelerle ilgili açıklama yapma ihtiyacı doğduğunda;  video, logo vb. görseller göstermek ya da reklam filmi gibi bir video izletilerek görüşleri alınmak istendiğinde CAPI yöntemi tercih edilir.

Internet bağlantısı olan akıllı telefon, tablet ya da PC üzerinden uygulanır. Toplanan cevaplar, eşanlı olarak ana server’a ulaşır. Proje yöneticisi, anlık olarak sisteme düşen anketleri kontrol ederek saha kontrolü yapabilmekte, anlık raporlar alabilmektedir.

Kağıt kalem yöntemi (PAPI) ile uygulanan anket çalışmalarına kıyasla,  anketörden kaynaklı hataları ortadan kaldırır. Soru formunun bir script yazılımı üzerinden ekranda  uygulanması nedeniyle anketörün soru formundaki yönergeleri ve atlamaları doğru takip etmemesi,  ifadelere rotasyon uygulamaması, doğru video ya da görseli göstermemesi vb. sorunları da ortadan kaldıran bir yöntemdir.

CATI, COMPUTER ASSİSTED TELEPHONE INTERVİEWS

Türkçe,  Bilgisayar Destekli TELEFONLA Görüşmeler olarak adlandırılan CATI yöntemi, telefonla görüşme sürecini iyileştirmek ve basitleştirmek için tasarlanmıştır.

Bu yöntem, veri toplama sırasında görüşmeciyi otomatik olarak destekleyen ve yönlendiren bir yazılım içerir. Kullanılan CATI sistemleri sayesinde yapılan tüm görüşmeler eş zamanlı olarak internet üzerinde tanımlı bir adresten online olarak dinlenebilmektedir. Otomatik ses kayıt sistemiyle de tüm görüşmeler kaydedilerek istenilen zamanda tekrar dinlenebilmektedir.

CAPI yöntemine kıyasla maliyet açısından daha ekonomiktir. Anket çalışması için  hedef kitlenin veya görüşülecek kişilerin yanına gitmeye gerek kalmadan telefonla ulaşım sağlandığı için yol ve zaman maliyetinden tasarruf sağlamaktadır.

Uzun ifadeler içermeyen sorulardan oluşan, logo veya herhangi bir görsel gösterilmeyecek olan, video izlemeyi gerektirmeyen çalışmalarda bu yöntem tercih edilmektedir.

Memnuniyet araştırmaları, Marka/Ürün/Hizmet Bilinirliği, Reklam & Promosyon etkinlik araştırmaları genellikle bu yöntemle gerçekleştirilir.

CAWI, COMPUTER ASSİSTED WEB INTERVİEWS

Türkçe,  Bilgisayar Destekli WEB Üzerinden Görüşmeler olarak adlandırılan CAWI yöntemi, hedef kitlenin elektronik posta adreslerine gönderilen bir link üzerinden bağlanarak mobil cihazları, masa üstü ya da notebook bilgisayarları üzerinden anket formunu kendi başlarına doldurdukları bir yöntemdir.

CAWI yöntemi ile aynı anda geniş kitlelere ulaşmak mümkündür. Anketörü ve yol masrafını ortadan kaldırdığı için düşük maliyetli bir yöntemdir.

Online alışveriş davranışlarının incelendiği, hedef kitlenin online tüketici olması şartı arandığı projelerde öncelikle bu yöntem tercih edilmektedir. Çalışanların herhangi  bir aracı olmadan tek başlarına daha rahat ve samimi cevaplar vereceği düşünülen çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyeti çalışmalarında da bu yöntem tercih edilmektedir. Hız ve maliyetin önem kazandığı araştırma projelerinde de hedef kitlenin ulaşılabilir olmasına göre CAWI yöntemi tercih edilmektedir.