Araştırma Bulgularınıza Derinlik ve İçgörü Katan Kalitatif (Nitel) Araştırmalar

 

 

Kalitatif araştırmalar, projektif tekniklerin yardımı ile kişinin ne söylediğini değil, ne söylemediğini anlama sanatıdır. Farkına varılmamış ihtiyaçları, rasyonel boyutta sansürlenen motivasyonları keşfetmemizi sağlar. Niçin, nasıl, ne şekilde sorularına cevap arar.

Kişinin kendisinin de farkına varamadığı tutumlarını, algılarını, beklentilerini ortaya çıkartır. Markaların,  hedef kitlelerinin kalbine nasıl sesleneceklerine ışık tutar.

Tüketicilerin kendileri ile ilişkilendirecekleri, kendilerine hitap eden markaları, pazarlama araçlarını yaratmanın yolu kalitatif araştırmalardan geçmektedir.

Kantitatif araştırmalardan ayıran en önemli özelliği, yapısal olmayan veri toplama yöntemlerini kullanarak cevap veren kişiyi belirli seçeneklerle sınırlamadan özgürce cevap vermelerine imkan sağlamasıdır. Böylece ilgili konunun farklı  yönleri ile ilgili detaylı bilgi temin eder.

Kalitatif araştırmalar sırasında katılımcıların sadece sözel olarak verdikleri cevaplar değil, beden dilleri ile anlatmak istedikleri de konusunda uzman moderatörler tarafından analiz edilir; metinsel verinin görsel içeriklerle desteklendiği raporlar halinde sunulur.

Kalitatif Araştırma Yöntemleri

ODAK GRUP TOPLANTILARI

Odak grup tartışmaları genellikle 6 ile 8  katılımcıdan oluşan, homojen özelliklere sahip katılımcıların belirli bir konu üzerinde odaklanarak serbestçe tartıştığı bir kalitatif araştırma yöntemidir.

Odak grup toplantıları, grup dinamiğinin etkisi ile katılımcıların her birinin edindiği farklı deneyimler ve düşüncelerin ışığında, konunun çok boyutlu olarak derinlemesine tartışılmasına ve yaratıcı iç görülerin çıkarılmasına imkan veren bir yöntemdir.

Odak grup toplantıları özel olarak dizayn edilmiş toplantı ve izleme odalarından oluşan fiziki mekanlarda gerçekleştirilebildiği gibi online olarak web üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Online odak grup toplantıları, çoğrafi olarak uzak mekanlardaki katılımcıların bir araya getirilmesi açısından da etkilidir.

DERİNLEMESİNE GÖRÜŞMELER

Birebir ya da ikili olarak gerçekleştirilen görüşmelerdir. Odak grup toplantılarına kıyasla derinlemesine görüşmelerin tercih edildiği durumlar şunlardır:

  • Kişinin başkalarının yanında rahat ifade etmek istemeyeceği, sosyal açıdan duyarlılık arz eden konularda gerçekleştirilir;
  • İnsanların kendi meslekleri hakkında diğer meslektaşlarının yanında rekabet nedeniyle detay paylaşmak istemediği durumlarda da tercih edilmektedir.
  • Bazen birden fazla katılımcıyı iş yoğunlukları nedeniyle aynı anda toplantıya getirmek mümkün olmadığı için derinlemesine görüşme yöntemi tercih edilmektedir.
GÖZLEM

Kişinin rasyonel boyutta ifade ettiklerinin dışında tutum ve davranışlarını;  karar anında tüm dışsal unsurların da etkisi altında nasıl davrandığını anlamaya yönelik önemli bir bilgi aracıdır.

Kişilerin yüz ve vücut dillerinin de analize katıldığı bu yöntem, sözel olarak ifade edilemeyen yönleri de ortaya çıkarmaktadır.

Kişinin kendi rutin ve doğal ortamında gerçekleştirilebileceği gibi kontrollü bir ortamda da gerçekleştirilebilmektedir.

Araştırma konusuna ve hedef kitle özelliklerine göre kişi gözlem sırasında durumdan haberdar olabildiği gibi kişiden habersiz olarak gerçekleştirilebilmektedir.