Masa Başı Araştırmaları: Desk Research

Araştırma bütçenizin verimli kullanımında ilk adım, mevcut ikincil veri kaynaklarının araştırma sorularımızdan hangilerine cevap verdiğinin tespitidir.

Masa başı araştırmaları, mevcut olanı yeniden keşfetmenize gerek kalmadan, araştırma sorularınızın bir kısmına cevap verecektir.

Yeni bir araştırma yapmaya gerek kalmadan, halihazırda mevcut olan tüm  veriler, masa başı araştırma kaynakları arasındadır.

Masa başı araştırmalarının yetersiz geldiği ve yeni bir araştırmaya ihtiyaç duyulan durumlar şu şekildedir: Elde edilen bilginin güncel olmaması, doğruluğundan emin olunmaması, rekabetten ayrıştıracak iç görüleri temin edecek ve stratejik kararları destekleyecek özellikte olmamasıdır.

Masa Başı Araştırmaların Veri Kaynakları Neler?

Internet

Gerçek zamanlı ve arşivlenmiş verilerin teminine imkan veren internette, gelişmiş arama motorları,  bu büyük bilgi okyanusu içerisinde aranılan bilgiye erişimi kolaylaştırmaktadır.

Araştırmacılar için internet, iki önemli bilgi kaynağına sahiptir:

–Firmaların, kurumların ve bireylerin internet sayfaları.

–Blog, forum, sosyal medya gibi belirli bir konuda bilgi sahibi kişilerin oluşturdukları online topluluklar. 

Online Veri Tabanları ve Piyasa Verileri

Ülke, sektör, firma özelinde çeşitli araştırma raporlarına, belirli bir ücret ödeyerek ulaşılabilmektedir. Tek başına ad-hoc bir araştırma yapmaya kıyasla, ortak kullanıma açık bu raporlar daha düşük maliyetlidir.

Şirket Verileri

Firmaların faaliyet alanları ve hatta finansal durumları hakkında kendi web sitelerinden bilgi temin etmek mümkündür. Bunun yanısıra o ülkenin menkul kıymetler borsasının resmi internet sitesi ya da firmalar özelindeki veri tabanları bilgi toplamak için kullanılmaktadır.

Devlet İstatistikleri

Nüfus, işgücü, eğitim, tarım, sanayi, turizm vb. geniş bir alanda, ülkenin demografik, sosyo kültürel ve ekonomik durumu ile ilgili resmi verileri içermektedir.

Ticaret ve Sanayi Kuruluşları

Odalar, Birlikler, Derneklerin sektör özelinde yaptırdıkları araştırmalara, üyeler ve meslek komiteleri nezdindeki verilerine ulaşmak mümkündür.

Pazar Araştırması Raporları

Sendikasyon araştırma raporları, ülke raporları, perakende veya hane tüketim paneli raporları bu kategoride yer almaktadır.