Birlikte İçerik ve Çözüm Yaratmanın Gücü Workshop & Çalıştay

Workshop ya da Çalıştay olarak adlandırılan yaratıcı çalışmalar; belirli bir model çerçevesinde ortak özelliklere sahip grupların analiz, sentez, problem çözme ve öneri geliştirme süreçlerini birlikte yarattıkları çalışmalardır.

Pazarlama araştırmaları alanında workshop çalışmaları; ilgili ürün ya da markanın kullanıcısı,  rakip marka kullanıcısı, AR-GE ekibi ve pazarlama stratejisini belirleyenler olmak üzere farklı grupların ortak çalışması ile gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda,  ilgili ürün ve marka için mevcut ve potansiyel kullanım alanları, karşılanmamış ihtiyaçlar, geliştirilmesi gereken özellikler birlikte tespit edilir.

Ürün ya da markanın ne tür bir değer sağlamak ve ilgili müşteri segmentlerinin hangi ihtiyaçlarına cevap vermek için yaratıldığı; potansiyel kullanıcıların ise gerçekte neye ihtiyaç duyduklarınelerin kendileri için mantıklı ve kabul edilebilir olduğu, nelerin ise kendileri için öncelikli olmadığı birlikte değerlendirilmektedir. Pazarlama stratejisini belirleyenler ise hedef kitle için öncelikle önem kazanan ihtiyaçlar doğrultusunda  iletişim stratejilerini netleştirmektedirler.

Ürün ve markadan bağımsız, proje yönetimi odaklı Çalıştaylar; strateji geliştirme, pazarlama sorunlarının giderilmesi, yönetim politikalarının geliştirilmesi vb. farklı amaçlarla gerçekleştirilmektedir.

Durum Tespiti, İhtiyaç Analizi,  Süreç iyileştirme, Müşteri Odaklılık, Strateji Geliştirme konulu Çalıştaylar örnek olarak gösterilebilir.

9 Yapıtaşı İş Modeli, URGE Grup Çalışmasından bir örnek…

39 firmanın katıldığı bu URGE çalışmasında alt grup oluşturulmuştur.

Her bir grup;  9 Yapıtaşı İş Modeliniİhracat Pazarları için yaratmıştır.

Her bir  yapıtaşının altında yazdıkları maddelere katılımlarını  yeşil stickerlarlakatılmadıkları noktaları da kırmızı stickerlarla  göstererek, ekip olarak ortak yönlerini ve farklılaşan yönlerini belirtmişlerdir.

Bu model, yurtdışında nasıl bir iş modeli ile hareket edeceklerinin çerçevesini belirlerken, her bir firmanın kendi içerisinde güçlü ve zayıf yönlerini keşfederek diğer firmalarla işbirliği yapacağı alanları, yurtdışında daha iyi bir performans göstermek için neye ihtiyaç duyduklarını tespit etmelerini sağlamıştır.