Etnografik Araştırmalar

Katılımcıların Yaşamlarına Keyifli bir Yolculuk…

Araştırmacıların kişilerin kendi yaşam ortamlarında, onları gözlemlediği, etkileşimde bulunduğu araştırmalar…

Etnografik araştırmalar, insan davranışlarını  ait olduğu aile,  sosyokültürel çevre, iş çevresi ve arkadaş çevresi olarak farklı davranış kalıpları ile birlikte değerlendirilmesine imkan veren araştırmalardır.

Etnografi, antropolojinin en yaygın kullandığı sosyal araştırma yöntemi olmakla birlikte, sosyal bilimlerin farklı alanlarında ve pazar araştırmalarında da yoğun olarak  kullanılmaktadır.

Etnografik araştırmalar içerisinde en çok kullanılan araştırma yöntemi gözlemdir. Sosyal medya ve mobil iletişimin gelişimi ile birlikte online etnografı yöntemleri giderek yaygın olarak kullanılmaktadır.

Etnografik araştırmalar,  kalitatif araştırmalar konusunda, nicel veriyi, belirli bir gözlem sayısına ulaştığında nitel olarak değerlendirebilecek deneyimli moderatörler ve araştırmacılar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

Etnografik araştırmalarda, araştırmacı kendini tamamen araştırma ortamına dahil etmekte; kişilerin ifade ettiklerinin yanı sıra, bilinçaltında yer alan, davranışlarını yönlendiren gerçekleri ortaya çıkarmaya odaklanmaktadır.

Keşifsel Araştırma yöntemlerinden biri olan Etnografik Araştırmaların en güçlü yanı, araştırma sorusuna konu olan hedef kitleyi temsil eden katılımcıların, daha geniş bir zaman dilimi boyunca gözlemlenmesi;  araştırmacının da kişinin yakın çevresinden biri haline gelerek, yaşadıkları deneyimlere birebir eşlik etmesidir.

Etnografik araştırmalar, toplumsal bir sorunu anlama ve ileriye yönelik çözüm yollarını bulma amacı ile gerçekleştirilebilmektedir. Sunulan ürünleri ve hizmetleri tüketicilerin nerede, nasıl ve ne amaçla kullandıklarından hareketle, Pazarlama ve Inovasyon stratejilerine ışık tutmak amacıyla da gerçekleştirilmektedir. Etnografik araştırmalar, çalışan memnuniyeti, iş performansı, satış kanalları özelinde etkinliğin artırılması vb. kurumsal ve ticari sektöre yönelik olarak da uygulanmaktadır.